درباره ما

اهداف و چشم انداز توسعه اندیشان اطلس(توانا)

توسعه اندیشان اطلس(توانا)، توسعه همه جانبه و مداوم را از الزامات اصلی پیشرفت و بقاء خود می داند. لذا در همین سوء دستیابی به فناوری های تولید و رسیدن به حداکثر توان تولید، کیفیت و ایمنی را سرلوحه کار خود قرار داده است و چشم اندازی برای دهه های پیش رو تبیین کرده است. توسعه اندیشان اطلس مصمم است، با اتکا بر نیروی کارآمد دانش محور و با ایجاد سیستم های نوین مدیریت و تعالی سازمانی و همچنین با به روز کردن تکنولوژی ساخت و ایجاد محیطی ایمن، توانسته است ارتقا کمی و کیفی محصولات خود را به حداکثر توان و بالاترین سطح ممکن برساند. از این رو اهدافی کلان را برای دستیابی به این مهم را تبیین کرده است.

#