آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه توسعه اندیشان اطلس دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع آزمون‌های مخازن گاز CNG، با به کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی فعالیت می‌نماید.این آزمایشگاه دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار به شماره مدرک T/3557 از اداره کل استاندارد استان تهران است و تحت نظر سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مرجع آزمون‌های مخازن گاز CNG، با به کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی فعالیت می‌نماید. همچنین دارای تأییده‌هایی از بخش‌های مختلف صنعت از جمله واحد متد گروه صنعتی ساپکو نیز می‌باشد. هدف از تأسيس آزمايشگاه انجام آزمون¬هاي مرتبط با مخازن CNG براي مشتريان این گروه مي باشد.