مخزن نوع2

مخزن نوع2

CNG-Capsule Type 2

مخازن نوع دوم

ما تنها دارنده ی مجوز استانداری تولید این محصول در سراسر ایران هستیم.!

ما بر تکنولوژی نوینی تکیه کرده ایم که در ازای آن با کاهش 30 درصدی وزن مخازن همراه است ولی قیمت بالاتری دارد.!

یکی از اساسی ترین تفاوت هایی که میتوان به آن اشاره کرد افزودن لایه ای کامپوزیتی بر دور ناحیه استوانه ای است که باعث تقویت بدنه استوانه میشود.

روش تولید ناحیه کامپوزیتی "الیاف پیچی" است!

این کامپوزیت ها 2 نوع میباشند:

1- کامپوزیت های کربنی

2- کامپوزیت های شیشه ای

مخازن ذخیره نوع 2 با پوشش الیافی کربنی