سبد اتوبوس

سبد اتوبوس

Bus Bundle

سبد های مخزنی اتوبوسی با پتانسیل حمل گاز های LPG و CNG

این سبد ها از ۷ مخزن نوع ۲ تشکیل شده است که به صورت متوسط از مخازن ۱۲۰ لیتری در آنها استفاده میشود.

 

این نوع از محصولات جزو محصولات استراتژیک ما محسوب میشود و سفارش قابل شخضی سازی میباشد.