تریلر حمل گاز

تریلر حمل گاز

Gas Bundle Trailer

سبد حمل گاز اتان قابل نصب بر روی کشنده های تریلری

 

این دسته از محصولات ما در دسته خدمات تجهیزسازی صنعتی محسوب میشود و با استفاده از فناوری و با تکیه بر استاندارد های روز جهانی اقدام به تجهیز کشنده های شرکت های پتروشیمی و صنایع گازی می نماییم.

ما در توانا با قابلیت تولید بالا و با تکیه بر استاندارد های محصولی و فرایندی گام در حفظ و بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات خود کرده ایم