مخزن صنعتی اتان

مخزن صنعتی اتان

industrial cylinder

این نوع از مخازن تا فشار کاری ۱۸۰ بار را میتوانند تحمل کنند 

اما چون این دسته از محصولات جز محصولات استراتژیک سازمان قرار میگیرند وابسته به نیاز شما معیار سختی قابل تغییر میباشد