سوالات متداول

برای ثبت سفارش چکار باید کنیم؟

در حال حاضر فروش به صورت قدیمی و از طریق کارگاه ها انجام میشود اما به زودی خدمت فروش آنلاین نیز راه اندازی میشود

آیا برای تهیه باید به شرکت مراجعه کنیم؟

برای نصب یا تست کپسول ها باید با کارگاه های تحت پوشش ما در ارتباط باشید.

طیف سیلندر های تولیدی از چند لیتر است؟

سیلندر ها در بازه نیم لیتر تا ۱۲۰ لیتری قابل تولید است.

میانگین زمان تست کپسول ها چند ساله است؟

با هر دوره معاینه فنی کپسول نیز باید تست شود.