انواع استندهای مخازن


شرکت توانا دارای قابلیتهای فراوان مهندسی برای ارایه طرح و ایده های با کیفیت جهت استندهای مخازن CNG مورد  استفاده  درانواع اتوبوس و کامیون می باشد. توانا با داشتن تخصص و امکانات تولید انواع سازه های فلزی، می‌تواند بهترین راه حل  را برای برآوردن درخواست مشتری ارائه نماید. توانا می‌تواند یک راه‌حل یکپارچه را با ارائه یک چیدمان قفسه‌بندی داخلی با توجه به نیازهای فعلی مشتری و یا راه‌حل کامل «Plug & Play» در صورت نیاز ارائه دهد. در نهایت، توانا همچنین می‌تواند پشتیبانی فنی و آموزش نصب، نگهداری و نگهداری کلی از چیدمان قفسه‌ها را در سایت مشتریان خود ارائه دهد.