تریلر و کانتینر


تریلر حمل اتان

تریلر حمل مخازن اتان، شامل دو سری متفاوت از مخازن 145 لیتری (ET145) و 200 لیتری (ET200) می باشد. در سری مخازن 145 لیتری، تریلر متشکل از 4 سبد و هر سبد حاوی 36 مخزن 145 لیتری است که مجموعا 144 مخزن، حجم آبی حدود 20800 لیتر را تامین می‌کند  و در سری مخازن 200 لیتری، تریلر متشکل از 4 سبد و هر سبد حاوی 29 مخزن 200 لیتری است که مجموعا 116 مخزن، حجم آبی حدود 23200 لیتر را تامین می‌نماید.

 

 تریــــلر حمل متان

تریلر حمل مخازن گاز طبیعی فشرده شامل 5 سبد متشکل از 27 عدد مخازن 113 لیتری می باشد. حجم آبی 5 سبد حدود 15000 لیتر است. همچنین این محصول دارای یک واحد فشرده سازی، یک واحد توزیع و یک واحدکنترل می باشد. با توجه به مجموعه فشرده سازی به کاررفته، فشار خروجی مجموعه 200 بار بوده و امکان سوخت گیری را مهیا می سازد.

طراحی و تولید مخازن این محصول مطابق با استاندارد ISO 9809-1 انجام گرفته است.

 

 تریلر سیارCNG

تریلر حمل مخازن گاز طبیعی فشرده شامل 5 سبد متشکل از 27 عدد مخازن 113 لیتری می باشد. حجم آبی 5 سبد حدود 15000 لیتر می باشد.این محصول دارای یک واحد فشرده سازی و یک واحد توزیع و کنترل میباشد.

با توجه به مجموعه فشرده سازی به کاررفته، فشار خروجی مجموعه 200 بار بوده و امکان سوخت گیری را مهیا می سازد. این محصول برای سوختگیری خودروهای دوگانه سوز و یا دوسوخته در مناطقی که امکان نصب جایگاه سوختگیری وجود ندارد قابل استفاده است.

 واحد توزیع استفاده شده در این مجموعه یک دیسپنسر جایگاه سوخت ثابت می باشد که می تواند به طور همزمان دو خودرو را سوختگیری نماید.

طراحی و تولید مخازن این محصول مطابق با استاندارد  INSO 7598 انجام گرفته است.