11 بهمن 1401

بازدید هیئت وزارت نفت و منابع معدنی کشور سوریه

بازدید هیئت وزارت نفت و منابع معدنی کشور سوریه از شرکت توانا
20 تیر 1401

بازدید وزیر نفت نیجریه و سفیر نیجریه از کارخانه کاوش

بازدید وزیر نفت نیجریه و سفیر این کشور از کارخانه کاوش شرکت توانا وزیر نفت نیجریه و هییت همراه طی سفری به ایران در روز یکشنبه […]
27 اردیبهشت 1401

بازدید سردار ایرانی (فرمانده نیروی دریایی ارتش)

بازدید سردار ایرانی ( فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) از توانمندی های شرکت دانش بنیان توانا
27 اردیبهشت 1401

رونمایی از اولین کشنده (DDF) و جایگاه سیار (CNG)

رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG)