20 دی 1401

وضعیت ناوگان حمل و نقل با سوخت گاز طبیعی

وضعیت ناوگان حمل و نقل با سوخت گاز طبیعی در دومین رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوز دکتر ابراهیم اکبرپوران قایم مقام فنی مدیرعامل شرکت ایدم اعلام […]
13 دی 1401

رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوز

بررسی ضرورت افزایش سهم گاز طبیعی در سبد سوخت خودروهای کشور اولین محور موضوعات دومین رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوز دکتر مرزبان راد ، دبیر رویداد […]