افتتاحیه نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور 700 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.
شرکت توانا با دو غرفه فضای باز بیرونی (روبروی سالن 40) و فضای سربسته داخلی (سالن 40A) در این نمایشگاه شرکت کرد.
کشنده DDF ؛ ایستگاه سیار؛ انواع مخازن نوع 1، نوع 2، نوع 3، نوع 4 با لیتراژهای مختلف، از جمله محصولات ارائه شده در این نمایشگاه بوده است.
ما با 8 کارشناس خبره در این نمایشگاه شرکت کرده ایم. کارشناسان ما، در بخش های صادرات، فروش، مهندسی، تبدیل و روابط عمومی منتظر حضور بازدیدکنندگان محترم در غرفه های شرکت توانا میباشند.
علاوه بر این، مدیرعامل محترم، معاونین شرکت و مدیران ارشد شرکت نیز در کنار کارشناسان و مسئولان غرفه، پاسخگوی بازدیدکنندگان محترم میباشند.