صنعتی / مخازن اتان

این مخازن به منظور انتقال گاز اتان و برای فشار کاری 180 بار طراحی و تولید شده اند. این مخازن شامل دو سری مخازن 145 لیتری با طول 1.8 متر و مخازن 200 لیتری با طول 2.4 متر می باشد. مخازن 200 لیتری تحت فشار180 بار برای اولین بار در کشور طراحی و تولید شده است. استاندارد طراحی و ساخت این مخازن INSO 7909 بوده که مطابق با این استاندارد، مخازن با فشار 270 بار مورد آزمون هیدرواستاتیک و با فشار 432 بار مورد آزمون ترکیدگی قرار می گیرند. جنس این مخازن از فولاد کروم-مولیبدن 34CrMo4) 1.7220)بوده و هم چنین عمر این مخازن با توجه به آزمون سیکلی انجام گرفته بر روی این مخازن 15 سال می باشد.