تریلر حمل مخازن اتان

تریلر حمل مخازن اتان، شامل دو سری متفاوت از مخازن 145 لیتری (ET145) و 200 لیتری (ET200) می باشد. در سری مخازن 145 لیتری، تریلر متشکل از 4 سبد و هر سبد حاوی 36 مخزن 145 لیتری است که مجموعا 144 مخزن، حجم آبی حدود 20800 لیتر را تامین می‌کند  و در سری مخازن 200 لیتری، تریلر متشکل از 4 سبد و هر سبد حاوی 29 مخزن 200 لیتری است که مجموعا 116 مخزن، حجم آبی حدود 23200 لیتر را تامین می‌نماید.