صنعتی / مخازن مادون سرد ( cryogenic )

مخازن مادون سرد( cryogenic )، برای نگهداری و انتقال مایعات فوق سرد؛ نظیر -160 درجه سانتی‌گراد استفاده می‌شود. مخازن مادون سرد LNG که برای تأمین سوخت خودروهای دیزلی دوسوخته (DDF) استفاده می‌شود، جزو محصولات آتی شرکت “توانا” می‌باشد و درحال‌حاضر در مرحله ساخت نمونه‌های اولیه قرار دارد.