عکس موسس
موسس
در سال 1306 در یکی از محله های قدیمی تهران پسری به دنیا آمد که رضا نامگذاری اش کردند. تمامی دوران تحصیل خود را از ابتدائی تا دانشگاه در تهران گذراند و سپس به عنوان مسئول بازبین فنی مشغول به کار شد. در سال 1359 نسبت به طرح ریزی صنایع مکانیک اقدام نمود و توانست تا سال 1365 این صنعت بزرگ و بی بدیل را در وسعتی بالغ بر 400 هکتار و با بیش از 60 کارخانه در حوزه های کاری متنوع ، برپا نماید. ایجاد زیر ساخت های ارزشمند صنعتی، توسعه تکنولوژی نوین و توسعه نیروی انسانی متخصص، از مهمترین شاخص های این مرد خستگی ناپذیر بود. که با همت و تلاش فراوان خود توانست، پلی از گذشته به آینده بزند و بنیانگذار یک مجموعه صنعتی پویا وشایسته شده که منشاء اثر فراوانی برای آبادانی کشور ایران باشد. این مرد بزرگ در روز 13 مرداد 1400 دیده از دنیا فرو بست. امید آن داریم بتوانیم خدمات شایسته ایشان را توسعه دهیم انشالله