آزمایشگاه یک
‫ کلیه تست های مورد نیاز شرکت توانا و شرکتهای همکار و ذی نفع، در آزمایشگاه مجهز شرکت توانا انجام میشود. محققین جوان و نخبه شرکت توانا در قسمت آزمایشگاه، آماده هرگونه همکاری با مشتریان عزیز اند.
Previous
Next
 
واحد آزمایشگاه شرکت توسعه اندیشان اطلس (توانا) به‌عنوان مرجع آزمون‌های مخازن گاز صنعتی و جایگاهی، با به کارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد فعالیت می‌نماید.    

این آزمایشگاه دارای گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار به شماره T/3557 از اداره کل استاندارد استان تهران و دارای تائیدیه‌ از بخش‌های مختلف صنعت همچون واحد متد گروه صنعتی ساپکو و نهاد اندازه شناسی دقت آزما (نادا) نیز می‌باشد.   

کنترل کیفیت

آزمون‌های مواد

آزمون كشش در دمای محیط​

آزمون ضربه چارپی​

آزمون خمش​

آزمون سختی سنجی​

آزمون‌های فشار​

آزمون‌ سختی سنجی به روش آلتراسونیک

آزمایشگاه دوم
آزمایشگاه سوم
آزمایشگاه چهارم
آزمایشگاه پنجم

آزمون‌های مخازن صنعتی و جایگاهی

آزمون سختی سنجی به روش برینل

آزمون تخت کاری

آزمون نشتی

آزمون قرارگیری در معرض آتش

آزمون ترکیدن تحت فشار هیدرواستاتیک

آزمون چرخه فشار در دمای محیط ( سیکلی)

آزمون فشار هیدرواستاتیک

آزمون نفوذ گلوله

آزمون فراصوتی مخازن

آزمون عملکرد نشت قبل از شکست

آزمون های عملکردی رنگ و پوشش

آزمون تعیین مقاومت چسبندگی رنگ

آزمون ضخامت سنجی رنگ

 آزمون‌های تخصصی مخازن کامپوزیتی نوع 2

آزمون محیط اسیدی

آزمون چرخه فشار ( سیکلی ) در دمای بالا

آزمون تعیین رواداری ترک

آزمون شکست تسریعی

آزمون کشش الیاف

 آزمون‌های غیرمخرب 

آزمون غیرمخرب به روش چشمی (VT)

آزمون غیرمخرب به روش مایعات نافذ (PT)

آزمون غیرمخرب به روش ذرات مغناطیس (MT)

آزمون غیر مخرب به روش فراصوتی (UT)

آزمون دوره ای مخازن CNG خودرویی ISO 6792