سبد ذخیره انواع گازها

سبد مخازن حمل گاز فشرده، از محصولات شرکت “توانا” می‌باشد. این محصول به‌منظور حمل گازهای فشردة مختلف در لیتراژهای آبی متفاوت، طراحی و تولید می‌شود که می‌توان به سبد 4 سیلندری تا 48 سیلندری اشاره کرد. این سیلندرها در یک چارچوب فلزی قرار داده می‌شود و با سانترال کردن سیلندرها توسط منی فولد استنلس استیل به همدیگر مرتبط می‌گردد.

سبد مخازن گاز دارای تابلو کنترل است که تجهیزات کنترلی شامل قسمت های تغذیه و شارژ و مصرف و کنترل و مانیتورینگ بر روی پنل جایدهی شده است. همچنین شرکت توانا، بنا بر سفارش مشتریان، سبد مخازن در حجم های مختلف 700 ، 1000 و 2000 و ظرفیت های بالاتر را میتواند بر اساس استاندارد تولید کند.