مخازن صنعتی / نیم لیتری اکسیژن / اجکت خلبان

این مخــــازن برای فـــشار کاری  PSI 1800طراحی و ساخته شده اند و با فـــــشار تست 2700 PSI مــــورد آزمــــون هیدرو استاتیک قرار می گیرند. این مخازن قابلیت ذخیره سازی 62 نرمال لیتر اکسیژن را دارا می باشد. از این مخازن به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز خلبان در زمان اجکت استفاده می شود. جنس این مخازن فولاد 4130 بوده و مطابق استاندارد DOT 3AA طراحی و تولید می گردند. همچنین عمر این مخازن 15 سال است.