پروژه گازرسانی به روش مادر و دختر

انرژی به عنوان یکی از مهـــــمترین ارکان فعالیت اقتصای، از جایگاهی راهبردی در نظام های اقتصادی رو به توسعه برخوردار است.
گاز طبیعی به عنوان انرژی پاک ، در دسترس و ارزان بهترین گزینه برای جایگزینی با سوخت یارانه ای مثل بنزین ، گازوئیـــل و … است.
برای تامین انرژی مناطق کم برخوردار و صعب العبور بهترین روش گازرسانی به روش مادر و دختر است.
در روش مادر و دختر یا خط لوله مجازی (Virtual Pipe Line VPL)، شبکه داخلی لوله کشی گاز در شهر یا روستا یا منطقه صنعتی سرویس گیرنده، احداث و به پایانه محل استقرار حمل کننده های CNG یا LNG متصل می گردد. حمل کننده ها که عمدتاً تریلی یا کامیون دارای مخازن CNG یا LNG هستند در پایانه مستقر و پس از تبدیل CNG یا LNG به گاز با فشار مطلوب خط لوله (اغلب 60 پوند بر اینچ مربع)، آنرا به خط لوله تزریق و در محل مصرف مسکونی با رگلاتورهای خانگی به فشار استاندارد تجهیزات خانگی (حدود یک چهارم پوندبراینچ مربع) تبدیل و تنظیم می گردد.

این طرح در ایران در شهرستان های:
– پول و کجور چالوس
– رینه نزدیک شهر دماوند
– لردگان در چهارمحال و بختیاری
– شهر بیدروبه از توابع شهرستان اندیمشک استان خوزستان و 8 روستا
– ایستگاه مادر در نایین و ایستگاه دختر در شهر خور و شهرهای انارک، جندق و فرخی و روستاهای چوپانان و چاه ملک
– ایستگاه مادر در زنجان و ایستگاه دختر واقع در بخش پری شهرستان ماهنشان اجرا شده است.
ایستگاه های مادر برای توزیع حجم زیادی از گاز به تریلرهای ذخیره سازی سیار استفاده می شود که گاز را به مکانهایی که دسترسی به خط لوله گاز طبیعی ندارند منتقل می کند.
از ایستگاه های مادر برای پر کردن حجم زیادی از CNG در تریلرهای ذخیره سازی استفاده می شود. ایستگاه مادر همیشه در نزدیکی خط لوله گاز طبیعی قرار دارد.
طراحی و ساخت این جایگاه براساس استانداردهای ساخت جایگاه CNG ، استاندارد ملی 7829-2 و 7829-1 و استاندارد ایمنی NFPA 52 معادل ISIRI 18002 انجام می شود.