تریلر کشنده دوسوخته همزمان (DDF)

در سالهای اخیر فناوری موتورهای دوسوخته در صنایع حمل ونقل در جهان مورد اقبال گسترده ای قرار گرفته است. البته موتورهای دوسوخته در زمینه موتورهای ثابت ( ژنراتورها، پمپ ها ، کشتی هاو….) سابقه طولانی دارد. موتور دوسوخته یا سوخت ترکیبی گازوئیل و گازطبیعی)   ( Diesel Dual Fuel- DDF به مفهوم تزریق همزمان گازطبیعی و دیزل در درون سیلندر می باشد. مخلوط گاز و هوا محفظه سیلندر را پر می کنند و پاشش کمی چاشنی گازوییل، آن را مشتعل می کند. میزان تزریق گازوییل و گاز توسط سیستم الکترونیکی (ECU)  کنترل می شود. با این روش بدون آن که تغییر غیرقابل بازگشت و بزرگی در موتور دیزل ایجاد شود، مصرف گازوییل تا 40-60% کاهش می یابد و توان موتور با کنترل صحیح مصرف گازوییل و گاز حفظ می شود.
موتورهای دوسوخته بدون نیاز به فیلتر دوده، آلایندگی (خصوصاً ذرات معلق) را بصورت قابل توجه نسبت به موتور دیزل کاهش می¬دهند و بدلیل کاهش آلایندگی و سروصدا، مطلوبیت اجتماعی نیز دارا می باشد. از نکات حایز اهمیت این است که در هر زمان که مخزن گاز خالی باشد  یا راننده ترجیح دهد، بدون هیچ مشکلی موتور به حالت دیزل باز می گردد.
در این طرح مخلوط هوا و گاز به محفظه سوخت (سیلندر) وارد می شوند و پس از متراکم شدن تزریق مقدار کمی گازوییل موجب احتراق می شود.  بسته به اينکه موتور ديزلي پايه  داراي سيستم سوخت رساني مکانيکي، يونيت پمپ يا ريل مشترک (Common Rail) باشد، سيستم کنترل گازوییل  متفاوت خواهد بود.

استفاده از گاز طبیعی در موتورهای دیزلی در جهان بخاطر حفظ محیط زیست و مزیتهای بسیار اقتصادی با سرعت بالایی رو به رشد می باشد .

در این طرح ، گاز و گازوییل همزمان در منیفولد موتور با هم ترکیب شده و به محفظه سیلندر وارد می شوند ، که با توجه به اکتان بالای گاز ، عملکرد بهتری برای اینگونه موتورها ایجاد شده و می توانند جایگزینی حداقل 50 درصدی گاز را به جای گازوییل رقم بزنند

ما انجام این  طرح ملی می توانیم علیرغم حفاظت از محیط زیست کشورمان ، درآمدهای بسیاری را از محل صادرات گازوییل صرفه جویی شده برای کشورمان ایجاد نماییم.

این طرح از روشهای دوسوخته نمودن به دلایل زیر انتخاب گردیده است:
1.    گازطبیعی بعلت اکتان بالا می تواند با نسبت تراکم دیزل، کار کند و معادل سیکل دیزل، راندمان و قدرت ایجاد ¬نماید.
2.    موتورهای دوسوخته بدون نیاز به  فیلتر دوده، آلایندگی (خصوصاً ذرات معلق) را بصورت قابل توجه نسبت به موتور دیزل کاهش می¬دهند و بدلیل کاهش آلایندگی و سروصدا، مطلوبیت اجتماعی نیز دارد.
3.    کاهش آلایندگی دی اکسیدکربن…..
4.    زمانی که مخزن گاز خالی است و یا راننده مُد دیزل را انتخاب میکند، موتور با 100% دیزل و بصورت موتور دیزل معمولی کار می کند و راننده ای بدلیل نداشتن سوخت گاز در راه نمی ماند.
به علت نصب راحت تر و عملکرد بهتر، خودروهای با موتور ریل مشترک در اولویت خواهند بود.

مزایای استفاده از کیت دو سوخته برای کشور:
•    کاهش مصرف سوخت گازوئیل
•    درآمد زایی از عدم واردات و صادرات گازوییل با توجه به اختلاف قیمت جهانی گازطبیعی و گازوییل
•    ایجاد تنوع در سبد سوخت خودروهای سنگین و نیمه سنگین (کاهش وابستگی حمل و نقل به سوخت گازوییل)
•    کاهش قابل توجه ذرات معلق و آلودگی و به تبع آن کاهش هزینه های بهداشتی
•    کاهش آلودگی صوتی موتورهای دیزل

مزایای استفاده از کیت دو سوخته برای مصرف کننده:
•    کاهش سرو صدا و نویز موتور در حالت دوسوخته
•    امکان ذخیره سازی سهمیه گازوئیل
•    بهبود سلامت راننده از جنبه کاهش آلودگی خروجی اگزوز