سیلندرهای نوع 1 / سیلندرهای خودرویی / دوگانه سوز

مناسبترین سوخت جایگزین برای  بنزین و گازوییل ، گازطبیعی فشرده(CNG) می باشد . این  سوخت ارزان و پاک که در دسترس عموم مردم کشورمان می باشد ، در حال جایگزینی در کارخانه های اتومبیل سازی قرار گرفته است. تعدادی از خودروها در بدو تولید دوگانه سوز بوده و برخی نیز  توسط کارگاههای مجاز تبدیل و توسط مالک ودوگانه سوز می شوند . جهت انجام پروسه گازسوز نمودن خودروها در هر دو مورد نیازمند مخازنی مناسب با کیفیت و ایمن جهت نصب در خودرو می باشد. شرکت توانا با دارا بودن دو کارخانه تولیدی توانسته است نقش بسزایی در تولید مخازن CNG  ایفا نموده و کشورمان را از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز نماید.

تنوع برخی مخازن این شرکت: