صنعتی / مخازن طبی

این مخازن برای تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد طراحی و ساخت این مخازن INSO 7909 بوده که مطابق با این استاندارد، مخازن با فشار 1.5 برابر فشار کاری (1.5  Pw) مورد آزمون هیدرواستاتیک و با فشار 1.6 برابر فشار آزمون هیدرواستاتیک ( 1.6  Ph)  مورد آزمون ترکیدگی قرار می گیرند.

جنس این مخازن از فولاد کروم- مولیبدن 34crmo4 1.7220 بوده و هم چنین حداقل عمر کاری این مخازن مطابق با استاندارد مذکور 15 سال است.