تعویض مخازن اتوبوسی

شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس “توانا” با همکاری شرکت دمیکو اقدام به تعویض مخازن کامپوزیتی فرسوده اتوبوس های شهری سطح تهران نموده است.
در این طرح با کمک متخصصین شرکت توانا مخازن فرسوده از اتوبوس ها جدا شده و پس از سرویس کلی اتوبوس ها ، مخازن کامپوزیتی جدید جایگزین شده و پس از انجام تست و بازرسی های مورد نیاز به ناوگان حمل و نقل عمومی باز گردانده می شوند.