تایید کیفیت

تولید مخازن در شرکت توانا طی مراحل طراحی اولیه- تایید طراحی- آزمون و در نهایت اخذ گواهینامه تایید نوع انجام می گردد.

سیلندرهای تولیدی مطابق استانداردهای بین المللی توسط تیم های خبره در شرکت توانا، توسط شرکت های بازرسی ثالث، مورد ارزیابی و تایید قرار می گیرند و گواهینامه های مختلفی اخذ می گردد.

– طراحی:

برای طراحی انواع مخازن، علاوه بر بکارگیری فرمول های محاسباتی (مطابق با استانداردهای بین المللی و ملی)، از تحلیل نرم افزارهای تحلیلی طراحی نیز استفاده می شود تا داده های طراحی بدست آید.

– تعیین مشخصه های فنی:

پس از تعیین مشخصات شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و مقاومت در برابر تنش-خوردگی آن، اقدام به انتخاب مواد موثر (فولاد، الیاف، رزین و غیره) با توجه به شرایط استفاده سیلندر می گردد.

همچنین تجزیه و تحلیل مکانیک شکست فولاد انجام می گردد و مطابق آن حداکثر اندازه مجاز عیب در سیلندرها تعیین می گردد و این امکانات فراهم گردد:

• تعیین حدود آزمایشات غیرمخرب که باید در خط تولید انجام شود (NDE Defect size)

• تضمین عمر خستگی سیلندر (Cycling)

• نشان دادن نشتی قبل از شکست فرضی سیلندر(LBB)

• حفاظت سطح سیلندر تابعی از شرایط محیطی مختلف استفاده و عوامل خوردگی مختلفی است که سیلندر ممکن است با آن¬ها تماس پیدا کند.

 

 

– تایید کیفیت:

برای طراحی هر سیلندر جدید در توانا، آزمایش‌ها و تحلیل‌های طراحی نمونه اولیه توسط یک سازمان بازرسی مورد تایید صلاحیت مستقل و بیطرف انجام می‌گیرد تا تأییدیه‌های لازم صادر گردد. تمام کارهای آزمایشی لازم برای کسب تاییدیه ها، مطابق مشخصات تصریح شده، با استفاده از تجهیزات و امکانات داخلی خود (آزمایشگاه تایید صلاحیت) در توانا انجام می شود.

این آزمایش‌ها شامل، تست خواص مکانیکی و تست خستگی/ تست ترکیدگی، آزمون آتش، آزمون نفوذ گلوله و آزمایش‌های پیشرفته بر روی سیلندرهای مقیاس کامل مانند تست محیطی، آزمایش‌های دمای شدید، تست چرخه فشار گاز و غیره است.  علاوه بر این تعدادی از آزمایشات مواد مانند ترک خوردگی استرس سولفید (SSC) انجام می شود.

و در نهایت تاییدنوع برای مخزن مورد نظر صادر می گردد.

 

– آزمون های سری تولید:

علاوه بر آزمون های اولیه انجام شده برای تایید نوع، آزمون های منظمی در خصوص برآورده کردن الزامات استاندارد و مقررات انجام می شود که به عنوان آزمون های دسته تولیدی نامیده می شود:

1 – مواد اولیه:

– تست های مکانیکی: استحکام (تسلیم و کشش)، ازدیاد طول، ضربه چارپی

– تجزیه و تحلیل شیمیایی روی سیلندرهای نمونه اولیه (برون سپاری)

2- آزمون های حین تولید:

در طول تولید، سیلندرها مطابق استاندارد مربوطه در معرض موارد زیر قرار می گیرند:

– تست سختی

– تست هیدرولیک (تست پروف یا انبساط حجمی).

– تست نشتی

– تست اولتراسونیک (برای تشخیص عیوب و اندازه گیری ضخامت دیوار)

– ابعاد بحرانی و نافی

– اتمام سطح داخلی و خارجی

– در صورت نیاز تست مغناطیسی

– وزن کشی

– حک (علامت گذاری)

– در صورت نیاز آزمون مونتاژ (شیر و مخزن)

– آزمون های بچ (به تولید)

– آزمون ترکیدگی

– آزمون سیکلی