سوالات متداول مشتریان تبدیل خودرو به دوگانه سوز

الف ) کارت سوخت

ب) هزینه تبدیل خودرو

ج) ثبت نام

د) استرداد وجه پرداختی

ه ) گواهی سلامت و گواهی تبدیل

الف ) کارت سوخت

1- کارت سوختم درصورت تبدیل خودرو می سوزد؟

با صدور گواهی تبدیل خودرو، کارت سوخت قدیمی سوخته و کارت جدید برای خودرو صادر گردیده و به آدرس ثبت شده از مالک ارسال می گردد.

2- سهمیه سوخت قبلی خودرو از بین می رود؟

سهمیه های قبلی کارت سوخت از بین نمی رود اما پس از صدور کارت جدید، سهمیه های جدید مانند خودروهای دوگانه سوز خواهد بود.

3- کارت سوخت جدید را از کجا تحویل بگیرم؟

کارت سوخت جدید که برای خودرو صادر گردیده به آدرس ثبت شده از مالک ارسال می گردد در صورت طولانی شدن زمان دریافت کارت جدید به اداره پست منطقه مراجعه نمایید.

ب) هزینه تبدیل خودرو

1- هزینه تبدیل خودرو چقدر است؟

هزینه های واریزی مطابق قیمت گذاری شرکت پالایش و پخش در سامانه ثبت نام خودرو درج گردیده و از همان طریق قابل پرداخت می باشد.

2- آیا کارگاه مجاز به دریافت هزینه بجز مبلغ سایت را دارد؟

هیچ هزینه ای دیگری برای فرایند تبدیل خودرو از مالک دریافت نمی گردد ولی برای خدمات جانبی(مکانیکی خودرو) و اضافی (نصب اقلام سفارشی مانند رله تقویتی برق یا قطع کن پمپ بنزینو …) مطابق نرخ اتحادیه سوختهای جایگزین و با صدور فاکتور معبر هزینه های صورت گرفته بر عهده مالک خواهد بود.

3- درصورت دریافت مبالغ اضافی چکار کنم؟

حتما از دریافت فاکتور معتبر جهت ارائه به مراکز قانونی مطمئن شوید، با تماس با مرکز مشتریان شرکت 77009030 – 021 یا 09224039271موضوع را اطلاع داده و مطابق راهنمایی ها اقدام نمایید.

ج) ثبت نام

1- برای ثبت نام به کجا مراجعه کنم؟

سامانه شرکت نفت GCR.NIOPDC.IR برای ثبت نام و پیگیری مراحل تبدیل خودرو می باشد.

2- آیا مجاز به تغییر کارگاه هستم؟

تغییر کارگاه برای خودروهای وانت و تاکسی به سادگی پس از رد خودرو در کارگاه اول صورت می گیرد ، اما برای خودروهای دیگر به دلیل واریز وجه به حساب شرکت،  جابجایی فقط داخل شرکتهای پیمانکار مقدور بوده و انتقال به کارگاههای سایر پیمانکاران فقط با رد خودرو و استرداد وجه واریزی و ثبت نام مجدد در سامانه ممکن خواهد بود.

3- مراحل ثبت نام چیست؟

ابتدا با ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات خواسته شده مرحله راستی آزمایی صورت گرفته و درصورتیکه خودروی شما مشمول طرح باشد، در مرحله در انتظار تایید پیمانکار قرار می گیرید، سپس با تایید خودرو توسط پیمانکاردر صورت نیاز وجه لازم را از طریق سامانه پرداخت نموده و در صف تبدیل خودرو قرار می گیرید.

د) استرداد وجه پرداختی

1- آیا می توانم وجه واریزی به حساب شرکت را بازپس گیرم؟

با طی مراحل اداری در صورت تکمیل مدارک ، وجه واریزی شما عودت داده شده و از لیست تبدیل خودروها خارج می گردید.

2- مراحل و روش استرداد وجه چیست؟

با مراجعه به کارگاه فرم استرداد وجه را تکمیل نموده و به همراه رسید بانکی(پرینت حساب وجه واریزی،ممهور به مهر و امضاء بانک) به آدرس شرکت پست می نمایید. وجه واریزی پس از طی مراحل اداری به حساب عودت می گردد.

3- چه مدت طول می کشد تا وجه عودت شود؟

به طور معمول پس از دریافت مدارک استرداد وجه ، در صورت کامل بودن مدارک ، طی 20 روز کاری وجه واریزی عودت می گردد.

4- وجه پرداختی چطور عودت می گردد؟

وجه واریزی پس از طی مراحل اداری عینا به همان حسابی که پرداخت از آن صورت گرفته عودت می گردد.

 

ه ) گواهی سلامت و گواهی تبدیل

1- گواهی سلامت چیست و چه فایده ای دارد؟

گواهی سلامت به منظور ثبت مشخصات خودرو و قطعات مهم دوگانه سوز شده در اتحادیه سوخت های جایگزین ثبت و صادر می گردد. از طریق سامانه سیمفا این اطلاعات با مراکز معاینه فنی خودرو و فراجا و وزارت کشور و شرکت نفت به اشتراک گذاشته می شود.

2- گواهی تبدیل چیست و چه تفاوتی با گواهی سلامت دارد؟

گواهی تبدیل برای ثبت مشخصات خودرو در شرکت نفت و استفاده از یارانه دولتی برای خودروهای دوگانه شده ثبت و صادر می گردد وبرخلاف گواهی سلامت (که برای تمامی خودروهای دوگانه شده صادر می گردد) صرفا شامل خودروهای دوگانه شده در طرح دولتی می گردد.کارت سوخت خودرو پس از صدور گواهی تبدیل تغییر خواهد نمود.

3- چگونه از صدور گواهی های خود مطلع شوم؟

با مراجعه به سامانه ثبت نامی WWW.GCR.NIOPDC.IR همواره می توانید کلیه اطلاعات خود را بروز مشاهده نمایید و نیز از طریق پیامک مراتب به مالک خودرو اعلام می گردد.