با تلاش همکاران کارخانه کاوش در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲ ممیزی توسط شرکت IMQ صورت پذیرفته و بعد از تایید در دی ماه ۱۴۰۲ این مدرک تحویل کارخانه کاوش گردید.
سپاس و خداقوت به همه عزیزان بالاخص همکاران مان در کارخانه کاوش
همه با هم توانا هستیم