از سال 93 CNG را فراموش کردند.

محمد حسین کشاورز، مدیر روابط عمومی شرکت توانا، در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه، بیان کرد: مصرف روزانه بنزین در کشور از مقدار متوسط روزانه 46 میلیون لیتر در سال 1380 به 103 میلیون لیتر در سال  1402  رسیده است و رشد حدودی 2.3 برابری را در طی 22 سال به ثبت رسانده است و ضرورت استفاده از CNG به عنوان سوخت مکمل و جایگزین بنزین در کشور، هر روز بیشتر احساس میشود.

* نیمی از ظرفیت CNG در کشور بلا استفاده مانده است.

وی افزود: مصرف گاز طبیعی از ابتدای طرح ورود CNG به سبد سوخت خودرویی کشور تا سال 1393 با شیب و شدت بسیار زیادی در حال افزایش بود تا هنگامی که مصرف CNG در سال 1393 به حدود 20 میلیون متر مکعب در روز رسید و این آمار از سال 1393 تا کنون تغییری نکرده است!
در ادامه عنوان کرد: ظرفیت CNG در کشور بالغ بر 50 میلیون متر مکعب است و با آمار و ارقام میتوانیم به جد بگوییم که نیمی از ظرفیت CNG در کشور بلا استفاده مانده است و متاسفانه همچنان نتوانستیم از ظرفیت واقعی CNG استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در چشم انداز میزان مصرف گاز فشرده (CNG) در سبد حمل و نقل کشور در افق های 1400، 1401 و 1402، به ترتیب، 26، 40 و 47 میلیون متر مکعب در روز پیش بینی شده است که متاسفانه این عدد در نیمه اول سال 1402 در حدود فقط 22 میلیون متر مکعب بوده است!
در اسناد بالا دستی در زمینه انرژی در بند سوم و همچنین در برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420 روند تولید خودروهای گازسوز و تقاضای سی ان جی با وضعیت پیش رو، فاصله بسیاری دارد.

* در سال 98، دولت مجبور شد تا CNG را احیا کند.

ایشان بیان داشت: در سالهای 1398 و پس از موضوعات پیرامون افزایش قیمت بنزین، دولت مجبور شد تا به CNG به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از تورم و کاهش اعتراضات مردمی از افزایش قیمت بنزین بپردازد که به نظر اغلب کارشناسان باید قبل از افزایش قیمت بنزین، این موضوع اتفاق می افتاد.

در آخر افزود: با شروع دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که روند توجه به CNG در کشور افزایش پیدا کند که متاسفانه تا کنون خبری از این جهش نبوده و امیدواریم دولت سیزدهم، توجه ویژه ای به موضوع سوخت ارزان، ملی و پاک CNG داشته باشد.