مدیران ارشد

مهندس سقط فروش

دستیار ویژه مدیرعامل

مهندس ناصر گیلک

مدیر کارخانه کاوش

مهندس اسماعیل فراست

مدیر کارخانه پرشیا
صدرائیه

مهندس احمد صدرائیه

معاونت بازرگانی
پیروان

دکتر ابراهیم پیروان

معاونت منابع انسانی
نیک-نژاد

ذبیح الله نیک نژاد

معاونت حقوقی

مهندس محمد علی داوری

معاونت امور مالی

دکتر اسماعیل حسین پور

معاونت استاندارد

مهندس حسین غلامی

معاونت تحقیق و توسعه
قنادیان

مهندس مهدی قنادیان

معاونت طرح و برنامه

مهندس مهدی محمدی

مدیر کامپوزیت

مهندس مجید سالاری

مدیر واحد تبدیل

مهندس علی اصغر بابایی

رئیس دفتر مدیرعامل
محمد حسین کشاورز

مهندس محمد حسین کشاورز

معاونت روابط عمومی