25 مرداد 1402

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو یکی از بزرگترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور در این حوزه است. هدف از برگزاری […]