13 دی 1401

دومین رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوز

سخنرانی مهندس علیزاده در دومین رویداد فناورانه وسایط نقلیه گازسوز ایشان با بیان اینکه طبق آمار رسمی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر کرده است، […]
28 اردیبهشت 1401

رونمایی از اولین کشنده (DDF) و جایگاه سیار (CNG)

رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG) رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG) توسط سردار […]
27 اردیبهشت 1401

بازدید سردار ایرانی (فرمانده نیروی دریایی ارتش)

بازدید سردار ایرانی ( فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) از توانمندی های شرکت دانش بنیان توانا
27 اردیبهشت 1401

رونمایی از اولین کشنده (DDF) و جایگاه سیار (CNG)

رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG)
27 اردیبهشت 1401

رونمایی از کشنده (DDF) و جایگاه سیار (CNG)

رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG) رونمایی از اولین کشنده دوسوخته همزمان (DDF) و اولین جایگاه سیار (CNG) توسط سردار […]