30 تیر 1401

نشست خبری توسعه صنعت NGV نیجریه

بازدید از کارخانه پرشیا و نشست خبری با موضوع همکاری شرکت های ایرانی در توسعه صنعت NGV نیجریه در روز چهارشنبه 9 شهریورماه 1401 نشستی با […]
20 تیر 1401

بازدید وزیر نفت نیجریه و سفیر نیجریه از کارخانه کاوش

بازدید وزیر نفت نیجریه و سفیر این کشور از کارخانه کاوش شرکت توانا وزیر نفت نیجریه و هییت همراه طی سفری به ایران در روز یکشنبه […]