28 شهریور 1401

درخواست فعالان NGV

شرکت کنندگان کنسرسیوم فعالان NGV همگی خواستار وجود یک متولی واحد هستند. در اولین کنسرسیوم فعالان NGV که به همت شرکت توانابرگزار شد همه شرکت کنندگان […]
25 شهریور 1401

هدف از تشکیل کنسرسیوم فعالان NGV

هدف از تشکیل کنسرسیوم فعالان NGV چه بوده است ؟ در روز 15 شهریورماه 1401 اولین کنسرسیوم فعالان صنعت NGV با ذکر صلوات بر محمد و […]
25 شهریور 1401

کنسرسیوم فعالان صنعت NGV

شرکت کنندگان کنسرسیوم فعالان NGV همگی خواستار وجود یک متولی واحد هستند. در روز سه شنبه 15 شهریورماه 1401 کنسرسیوم فعالان CNG در شرکت توانا برگزار […]